405 مشاهدهکانادا
تصویر کاربری
نظر

چه مدرک زبانی باید برای پذیرش دانشگاه کانادا بگیرم؟

پاسخ ارسال کرده است.
تصویر کاربری سحاب پشتیبان کانادا
سحاب پشتیبان کانادا 0 Comments

سلام وقت بخیر آیلتس یا تافل الزامی است. نمره مورد نظر در هر دانشگاه و مقطع متفاوت است.

پاسخ ارسال کرده است.