961 مشاهدهاتریش
تصویر کاربری
نظر

سلااااااام

پاسخ ارسال کرده است.
تصویر کاربری بهروز پشتیبان اتریش
بهروز پشتیبان اتریش 0 Comments

سلام رشته کارگردانی در آوسبیلدونگ وجود ندارد. می تونید با سایر رشته ها برای ویزا اقدام کنید و در اونجا برای تغییر رشته اقدام کنید.
با مدرک دیپلم تا سن 25 سال، با مدرک لیسانس تا سن 35 سال می تونید اقدام کنید

پاسخ ارسال کرده است.